درباره ما


ریشه و اساس موسیقی دو عنصر صدا و سکوت است که در ترکیب با یکدیگر  و همراه با زیری و بمی صدا  و ریتم آهنگ یا موسیقی را به وجود می آورد.  در واقع میتوان گفت که موزیک یا موسیقی هنر بیان احساسات و عواطف انسانی با آوا یا همان صدااست، البته این آوا باید به گونه ای خوشایند در نظر شنونده ظاهر شود. البته نمیتوان هر صدا یا آوایی را موسیقی بنامیم.  موسیقی باید بتوان بین ذهن افراد پیوند و ارتباط ایجاد نماید.

برای تقسیم بندی موسیقی یا اهنگ جنبه های گوناگونی وجود دارد. ازجمله این جنبه ها میتوان به دوره پیدایش، ساختار آواشناسی،  ساختار گام، تعداد نتها در گام، ضرباهنگ، ناحیه پیدایش، خاستگا معنایی کلامی و جایگاه اجتماعی، اولویت کلام یا ساز، کاربردی، فرم موسیقی،  سازبندی و آوایی ، دستگاه یا مقام اشاره نمود. در هر یک از این جنبه ها خود موسیقی در گروههای متفاوتی قرار میگیرد.

ادیان مختلف نیز نگاهی متفاوت به موسیقی و آهنگ داشته اند. ادوات و آلاتی که در موسیقی نیز استفاده میشود بسیار متنوع است که همین ابزار آلات در گروههای مختلفی قرار میگیرند و کاربردهای متنوعی دارند و برای تولید آواهای متفاوتی استفاده میشوند.

موزیک نگار مرجعی برای آهنگهای ایرانی و خارجی با دسته بندیهای متنوع و منظم می باشد. سایت موزیک نگار با هدف ارائه آهنگهای مورد علاقه کاربران، در هر زمان و در هر موقعیتی به وجود آمده است. در صورتی که هر گونه درخواست یا پرسشی از مسئولین سایت داشته باشید میتوانید از طریق صفه تماس با ما سوال خود را مطرح نمایید.