آهنگ فدات شم از علی عبدالمالکی

آهنگ فدات شم از علی عبدالمالکی

من وتو چه سخت بهم رسیدیم
چه آسون از هم جدامون کردند
اونا که تو رو ازم گرفتند
ندونستند که چیکار کردند
نمیدونستند که تو دنیای منی
نمیدونستند که هر شب توی رویای منی
نمیدونستند که تو دنیای منی
نمیدونستند که هر شب توی رویای منی
دنیا نذاشت فدات بشم فدات شم
زمونه نذاشت باهات باشم فدات شم
برو و بدون بدون تو میمیرم
خدا نخواست فدای اون چشات شم
دنیا نذاشت فدات بشم فدات شم
زمونه نذاشت باهات باشم فدات شم
برو و بدون بدون تو میمیرم
خدا نخواست فدای اون چشات شم
فدات شم
من وتو چه سخت بهم رسیدیم
چه آسون از هم جدامون کردند
اونا که تو رو ازم گرفتند
ندونستند که چیکار کردند
نمیدونستند که تو دنیای منی
نمیدونستند که هر شب توی رویای منی
نمیدونستند که تودنیای منی
نمیدونستند که هر شب توی رویای منی
دنیا نذاشت فدات بشم فدات شم
زمونه نذاشت باهات باشم فدات شم
برو و بدون ، بدون تومیمیرم
خدا نخواست فدای اون چشات شم
دنیا نذاشت فدات بشم فدات شم
زمونه نذاشت باهات باشم فدات شم
برو و بدون ، بدون تومیمیرم
خدا نخواست فدای اون چشات شم
فدات شم
دانلود موزیک زیبای مرموز از امیر عظیمی (خواننده)

دانلود موزیک زیبای مرموز از امیر عظیمی (خواننده)

دانلود موزیک درکم کن از رضا یزدانی

دانلود موزیک درکم کن از رضا یزدانی

دانلود آهنگ خوب فکر کن از علی لهراسبی

دانلود آهنگ خوب فکر کن از علی لهراسبی

دانلود آهنگ مرغ سحر از سعید مدرس

دانلود آهنگ مرغ سحر از سعید مدرس

دانلود موزیک غیر قمر هیچ از -هژیر مهرافروز

دانلود موزیک غیر قمر هیچ از -هژیر مهرافروز

دانلود آهنگ زیبای دل از کاوه آفاق

دانلود آهنگ زیبای دل از کاوه آفاق